foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Technologie z klasa

Harmonogram zajęć klas 0-3 od 25 maja 2020

  • Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w godzinach 8.00 – 15.00 w sali 159
  • Zajęcia klas I – III

Grupa I - sala 324

- godz. 8.00 – 10.00 –- ucz. klas I B, I C, I E

 

Grupa II - sala 313

- godz. 8.15 – 10. 15 – ucz. klas II A, II C, II D, II E

 

Grupa III - sala 247

- godz. 8.30 – 10.30 – ucz. klas III A, III C

Czytaj więcej...

Zarządzenie 13/2020

Zarządzenie 13/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

w sprawie: w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejetności orza warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalania oceny.

zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora 11/2020

Zarządzenie 11/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

w sprawie: Organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

treść

100 - lecie urodzin św. Jana Pawła II

Uczniowie klas IV-V, aby uczcić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wzięli udział w konkursie plastycznym na laurkę urodzinową dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Agnieszka Chamiuk kl. IVB
II miejsce Katarzyna Waraksa kl. VD
III miejsce Julia Żukowska kl. VF
Spośród wielu nadesłanych prac przedstawiamy poniżej te nagrodzone oraz kilka wybranych. Zostaną one przesłane (w formie elektronicznej) i opublikowane na stronach duszpasterstwa młodzieży Diecezji Ełckiej.
Dziękuję za zainteresowanie konkursem i gratuluję wszystkim uczestnikom.

Czytaj więcej...