foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 ferie2018 zyczenia

 

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Technologie z klasa

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM STANISŁAWEM KOSTKĄ

W DNIU 9 MAJA 2018 ROKU do NASZEJ Szkoły przybył w swoich relikwiach św. Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży.

Społeczność szkolna miała w ten sposób sposobność poznania św. Stanisława i przez Jego ręce mogła wypraszać potrzebne łaski. Modlitwom przewodniczył ks. Cezary Rozmus. Poszczególne klasy oddały cześć Świętemu przez ucałowanie Jego relikwii. Został też odmówiony Akt oddania Bogu dzieci i młodzieży za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki.

Relikwiom towarzyszył Konkurs wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce, w którym zwyciężyła Karolina Jasińska z kl. VII A, II miejsce zdobyła Oliwia Doszuta (VIIA), a III Gabrysia Sienkiewicz (VII A).


Dzieci uczestniczyły też w konkursie plastycznym.

Obecny rok jest szczególnie związany z osobą św. Stanisława Kostki. Historia Jego życia pokazuje, że idąc za głosem Boga możemy pokonać wszystkie trudności.

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu koło Przasnysza. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Miał trzech braci i dwie siostry.

Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.

Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie.

Kiedy w grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował, objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował.

Stanisław, pokonując około 650 km drogi dotarł do Dillingen w Bawarii. Tam zgłosił się do Piotra Kanizjusza, przełożonego Jezuitów prowincji niemieckiej. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz, generał Zakonu Jezuitów przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W wieku 17 lat złożył śluby zakonne.

Św. Stanisław Kostka napisał list do Matki Bożej, by mógł umrzeć w Jej święto. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię. Zmarł w święto Matki Bożej 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie. Przy śmierci całował z rozkoszą obrazek Matki Bożej. Miał wtedy zaledwie 18 lat.

Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie.
Został beatyfikowany w 1602 roku przez papieża Pawła V i kanonizowany przez Benedykta XIII 31 grudnia 1726 roku, chociaż dekret kanonizacyjny wydał wcześniej już Klemens XI w 1714 roku.

Doczesne szczątki Świętego Stanisława Kostki spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Św. Franciszek Salezy poświęcił naszemu rodakowi przepiękny wstęp w swoim traktacie O miłości Bożej.