foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 ferie2018 zyczenia

 

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Technologie z klasa

Opłaty za wyżywienie - październik 2018

Odpłatność za obiady w miesiącu X.2018 r.
za 23 dni żywieniowych wynosi 92 zł   (jeden obiad 4 zł).

                          

                                                           

Opłaty za obiady za dany miesiąc prosimy wpłacać przelewem
na konto:

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Klonowa 51; 16 – 400 Suwałki

Bank Pekao S.A. w Suwałkach

44 1240 5211 1111 0000 4926 1349

najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Bony obiadowe będą wydawane w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.

UWAGA!

  • Stołówka czynna od 5 września br.
  • Stan obiadów na dzień następny zgłaszany jest do godz. 10.00,
    w związku z tym proszę zgłaszać się po bony odpowiednio wcześniej.