foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 ferie2018 zyczenia

 

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Technologie z klasa

Stypendium szkolne

1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, u których dochód w rodzinie za miesiąc sierpień na 1 członka rodziny nie przekracza 514 zł netto

W tym roku szkolnym do wniosku dołącza się tylko oświadczenie wnioskodawcy (nie dołącza się dokumentów o przychodach)

2. Dochód z Programu Rodzina 500+ NIE wlicza się do stypendium.

3. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać do 15 września.

4.Wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Od dnia 1 października 2018 dochód na 1 członka rodziny wzrasta do 528 zł netto na osobę

wniosek do pobrania