foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Technologie z klasa

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

1. Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” .
2. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII, gimnazjów
i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych, szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.


3. Konkurs odbywa się w czterech etapach przeprowadzanych w następujących terminach: 1) 6 listopada 2018 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;
2) 13 grudnia 2018 r. – II etap – rejonowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w trzech rejonach: Białystok, Łomża, Suwałki;
3) 28 marca 2019 r. – III etap – wojewódzki, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Białymstoku;
4) 6-8 czerwca 2019 r. – IV etap – ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany
przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.
4. Wszystkim laureatom i finalistom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, laureaci i finaliści III etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymują dodatkowe punkty w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl w terminie od 1 do 20 października 2018 r.
Koordynator wojewódzki Konkursu
(-)
Lesław Szulżuk
Więcej:
1) Program merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego ….” na rok szkolny 2018/2019.
2) Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” na rok szkolny 2018/2019.