foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Nasza szkoła

szkola800

 „Nie od razu piątkę zbudowano” – głosi znane nam przysłowie, przeto w 1981 roku oddano do użytku tylko część szkoły. Około 900 uczniów i 42 nauczycieli pod dyrekcją Grzegorza Wołągiewicza rozpoczęło nie tylko naukę i pracę w szkole, ale pomagało też w pracach wykończeniowych pozostałych skrzydeł budynku. „Piątka” była wówczas największą szkołą podstawową w byłym województwie suwalskim. W 1989 roku w 71 oddziałach pobierało naukę prawie 2,3 tys. uczniów. Pracowało tu 110 nauczycieli.

W latach 1995 - 2005 roku szkołą kierował Stanisław Jutkiewicz. W związku ze zmianami organizacyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5 wraz z Gimnazjum nr 4 od roku szkolnego 2005/2006 funkcjonowała jako Zespół Szkół nr 9, którym do roku szkolnego 2014/2015 kierował dyrektor Grzegorz Ulko, następnie  obowiązki Dyrektora pełniła Ewa Żynda, a po niej obowiązki Dyrektora pełniła pani Lidia Szulc.

Od 1 września 2017r. nastąpiła reforma edukacji, która do dnia dzisiejszego zmierza do wyeliminowania gimnazjum. Od tego momentu pełna nazwa naszej placówki to Szkoła Podstawowa nr 5, tak jak przed laty. Aktualnie Dyrektorem szkoły jest pan Adam Zdzisław Kowalski.