foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Technologie z klasa

List Prezydenta Miasta Suwałk

W związku z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 otrzymaliśmy list od Prezydenta Miasta Suwałk skierowany do Uczniów, Pracowników szkoły, Rodziców. treść listu.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

W związku z panującą sytuacją epidemiczną nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Przypominamy!!! Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2020, wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny: mierzenie temperatury, maseczki, dezynfekcja rąk. Indywidualny odbiór świadectw jest możliwy przez całe wakacje w sekretariacie szkoły.

Harmonogram zobacz

Nabór do szkół ponadpodstawowych.

Rozpoczął się nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne od dziś na stronie: suwalki.edu.com.pl

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

WEWNĘTRZNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE

obowiązujące

w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach

podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego

(16 - 18 czerwca 2020 r.)

zobacz

Zwrot podręczników i książek do biblioteki

W związku z panującą sytuacją spowodowaną Covid-19 zwrot podręczników i lektur szkolnych będzie odbywał w naszej szkole się według harmonogramu umieszczonego w załączniku. Zgodnie z regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych, każdy podręcznik powinien być podpisany na wewnętrznej tylnej okładce podręcznika (przeważnie znajduje się tam odpowiednia tabelka). Wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należ odkupić taką samą pozycję.
Podręczniki szkolne należy zapakować w miarę możliwości w karton lub inne papierowe opakowanie, na którym w widocznym miejscu umieszczamy imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Podręczniki należy przynieść w wyznaczonym dniu i godzinach według harmonogramu. Przyjmowanie podręczników przyniesionych do zwrotu będzie odbywało się komisyjnie przy drzwiach wejściowych do szatni przy głównym wejściu do szkoły. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że brakuje jakiegoś podręcznika lub zwrócona książka nie nadaje się do użytku otrzymacie państwo informację o konieczności odkupienia takiego samego egzemplarza. Lektury szkolne oraz inne wypożyczone książki można przynosić wraz z podręcznikami. Proszę o włożenie do każdej książki karteczki z podpisaną klasą oraz imieniem i nazwiskiem ucznia.

Harmonogram