foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 ferie2018 zyczenia

 

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Technologie z klasa

Informacja od pedagoga

STYPENDIA SZKOLNE

Rodzice/opiekunowie uczniów, którzy składali wnioski    

o przyznanie stypendium szkolnego proszeni są o osobisty odbiór decyzji u pedagoga lub psychologa.

  • Po godzinach pracy pedagoga / psychologa decyzje proszę odbierać osobiście w sekretariacie szkoły