foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szk. 2021/2022

Od 2 marca 2021 r. od godziny 8.00 do dnia 16 marca 2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Rodzice, są proszeni o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do przedszkoli/szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Pismo

Terminy

Uchwała