foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Ogłoszenie dla pracowników i emerytów

 (aby zapoznać się z treścią ogłoszenia proszę najpierw się zalogować)

OGŁOSZENIE z dnia 10.05.2021
Przypominamy, że można złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku letniego z ZFŚS do dnia 31.05.2021r. (poniedziałek). Wnioski o przyznanie w/w dofinansowania znajdują się przy wejściu głównym do szkoły.


UWAGA!
Przypominamy, że do dnia 31.03.2021r. (środa)trzeba złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny oraz można złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS. Oświadczenie i wniosek o przyznanie w/w pomocy znajduje się w szkole. Jednocześnie, bardzo proszę byłych nauczycieli - emerytów o dostarczenie kserokopie decyzji o przyznanej emeryturze na 2021 rok. Dokumenty prosimy złożyć w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. Komisja ZFŚS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 809).

zobacz

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pomoc zdrowotna nauczycielom - zmiana uchwały

link do strony : http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xviii-236-2020-z-dnia-2020-02-26.html

treść uchwały