foto1
foto1
foto1
foto1
foto1wakacje

 

 

 

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Nauczyciele

rada2

Wychowawcy klas 0-3 Wychowawcy klas 4-7

O A p. Iwona Dąbrowska-Wojtanis – 5 i 6 -latki

O B p. Jan Mazalewski – 5 i 6 -latki

I A p. Małgorzata Rydzewska

I B p. Bożena Szczęsnowicz

I C p. Alicja Staszewska

I D p. Elżbieta Szymanowska

II A p. Monika Domagała

II B p. Małgorzata Pol

II C p. Grażyna Świacka

III A p. Zdzisława Skibicka

III B p. Katarzyna Marcinkiewicz

III C p. Bogumiła Okrągła

III D p. Lucyna Cuper-Mikielska

III E p. Elżbieta Sznajder

III F p. Monika Turowska

III G p. Halina Wołosewicz

IV A p. Monika Depkun

IV B p. Barbara Klaus

IV C p. Elżbieta Leończyk

IV D p. Teresa Stefanowicz

IV E p. Beata Lichacz

IV F p. Emilia Kruszko

V A p. Małgorzata Kilian

V B p. Sylwia Rozumowska

V C p. Agnieszka Galewska

V D p. Ilona Kruszyńska - Marczyk

V E p. Grzegorz Ulko

V F p. Urszula Wankiewicz

VI A p. Paweł Osiecki

VI B p. Elżbieta Bogdan

VI C p. Anna Godlewska

VII A p.Mirosław Hartung

VII B p. Katarzyna Sobotowska

VII C p. Grażyna Misiewicz

VII D p. Alicja Ołowniuk

VII E p. Barbara Drażba

Nauczyciele

1. p. Jacek Banaszczyk wychowanie fizyczne

2. p. Barszczewska Elżbieta pedagog

3. p. Bazylewicz Katarzyna przyroda

4. p. Białek Iwona Katarzyna biblioteka

5. p. Bizoń Marzena zajęcia rewalidacyjne

6. p. Bogdan Anna matematyka

7. p. Bogdan Elżbieta matematyka

8. p. Bogdan Katarzyna język angielski

9. p. Buchowska Monika biblioteka

10. p. Cherubin Agnieszka wychowanie fizyczne

11. p. Cuper-Mikielska Lucyna n.p.

12. p. Dąbrowska - Wojtanis Iwona n.p.

13. p. Depkun Monika język angielski

14. p. Domagała Monika n.p.

15. p. Drażba Barbara język polski

16. p. Galewska Agnieszka matematyka

17. p. Godlewska Anna język angielski

18. p. Gołdowska Małgorzata geografia

19. p. Grining Halina religia

20. p. Gużewska Anna świetlica

21. p. Hartung Jadwiga matematyka

22. p. Hartung Mirosław matematyka

23. p. Janulewicz Aneta język polski

24. p. Jutkiewicz Marta wychowanie fizyczne

25. p. Kilian Małgorzata historia

26. p. Klaus Barbara wos, język rosyjski

27. p. Klin Aleksandra wychowanie fizyczne

28. p. Kowalski Adam dyrektor szk., w-f

29. p. Kruszko Emilia zajęcia techniczne

30. p. Kruszyńska-Marczyk Ilona język polski

31. p. Leończyk Elżbieta matematyka, informatyka

32. p. Leszczyńska Ewelina język polski

33. p. Lichacz Beata Teresa historia

34. p. Litwiniuk Marta wychowanie fizyczne

35. p. Ławreszuk Łukasz religia prawosławna

36. p. Łazarska Anna wicedyrektor, w-f

37. p. Łazarski Jakub wychowanie fizyczne

38. p. Marcinkiewicz Katarzyna n.p.

39. p. Mazalewski Jan n.p.

40. p. Michałowska Agnieszka język angielski

41. p. Misiewicz Grażyna przyroda

42. p. Myszkowska Julita psycholog

43. p. Nowikowska Joanna świetlica

44. p. Okrągła Bogumiła n.p.

45. p. Ołowniuk Alicja informatyka

46. p. Ołów Janina religia

47. p. Osewska Iga Agnieszka chemia

48. p. Osiecki Paweł język angielski

49. p. Paszkowska Elżbieta religia

50. p. Pol Małgorzata n.p.

51. p. Przyborowska Kinga język niemiecki

52. p. Raczyło Joanna Danuta biologia

53. p. Ratajczak Dariusz język angielski

54. p. Rozmus Cezary Arkadiusz religia

55. p. Rozumowska Sylwia język polski

56. p. Różańska Marietta fizyka

57. p. Rudnik Anna wicedyr., n.p.

58. p. Rydzewska Małgorzata n.p.

59. p. Skibicka Zdzisława n.p.

60. p. Sobotowska Katarzyna język angielski

61. p. Staszewska Alicja n.p.

62. p. Stefanowicz Teresa język niemiecki

63. p. Szczęsnowicz Bożena n.p.

64. p. Sznajder Elżbieta n.p.

65. p. Sztabińska Agnieszka język polski

66. p. Szulc Lidia muzyka

67. p. Szymanowska Elżbieta n.p.

68. p. Świacka Grażyna n.p.

69. p. Turowska Monika n.p.

70. p. Tymecka Ewa zajęcia artystyczne

71. p. Ulko Grzegorz informatyka

72. p. Wankiewicz Urszula język angielski

73. p. Wielgat Robert religia

74. p. Witkowska Jolanta język polski

75. p. Wołosewicz Halina n.p.

76. p. Wydra Romuald wychowanie fizyczne

77. p. Zaborowska Agnieszka język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

1. p. Jacek Banaszczykwychowanie fizyczne
2. p. Barszczewska Elżbieta pedagog
3. p. Bazylewicz Katarzyna przyroda
4. p. Białek Iwona Katarzyna biblioteka
5. p. Bizoń Marzena zajęcia rewalidacyjne
6. p. Bogdan Anna matematyka
7. p. Bogdan Elżbieta matematyka
8. p. Bogdan Katarzyna język angielski
9. p. Buchowska Monika biblioteka
10. p. Cherubin Agnieszka wychowanie fizyczne
11. p. Cuper-Mikielska Lucyna n.p.
12. p. Dąbrowska - Wojtanis Iwona n.p.
13. p. Depkun Monika język angielski
14. p. Domagała Monika n.p.
15. p. Drażba Barbara język polski
16. p. Galewska Agnieszka matematyka
17. p. Godlewska Anna język angielski
18. p. Gołdowska Małgorzata geografia
19. p. Grining Halina religia
20. p. Gużewska Anna świetlica
21. p. Hartung Jadwiga matematyka
22. p. Hartung Mirosław matematyka
23. p. Janulewicz Aneta język polski
24. p. Jutkiewicz Marta wychowanie fizyczne
25. p. Kilian Małgorzata historia
26. p. Klaus Barbara wos, język rosyjski
27. p. Klin Aleksandra wychowanie fizyczne
28. p. Kowalski Adam dyrektor szk., w-f
29. p. Kruszko Emilia zajęcia techniczne
30. p. Kruszyńska-Marczyk Ilona język polski

31. p. Leończyk Elżbieta matematyka, informatyka
32. p. Leszczyńska Ewelina język polski
33. p. Lichacz Beata Teresa historia
34. p. Litwiniuk Marta wychowanie fizyczne
35. p. Ławreszuk Łukasz religia prawosławna
36. p. Łazarska Anna wicedyrektor, w-f
37. p. Łazarski Jakub wychowanie fizyczne
38. p. Marcinkiewicz Katarzyna n.p.
39. p. Mazalewski Jan n.p.
40. p. Michałowska Agnieszka język angielski
41. p. Misiewicz Grażyna przyroda
42. p. Myszkowska Julita psycholog
43. p. Nowikowska Joanna świetlica
44. p. Okrągła Bogumiła n.p.
45. p. Ołowniuk Alicja informatyka
46. p. Ołów Janina religia
47. p. Osewska Iga Agnieszka chemia
48. p. Osiecki Paweł język angielski
49. p. Paszkowska Elżbieta religia
50. p. Pol Małgorzata n.p.
51. p. Przyborowska Kinga język niemiecki
52. p. Raczyło Joanna Danuta biologia
53. p. Ratajczak Dariusz język angielski
54. p. Rozmus Cezary Arkadiusz religia
55. p. Rozumowska Sylwia język polski
56. p. Różańska Marietta fizyka
57. p. Rudnik Anna wicedyr., n.p.
58. p. Rydzewska Małgorzata n.p.
59. p. Skibicka Zdzisława n.p.
60. p. Sobotowska Katarzyna język angielski
61. p. Staszewska Alicja n.p.
62. p. Stefanowicz Teresa język niemiecki
63. p. Szczęsnowicz Bożena n.p.
64. p. Sznajder Elżbieta n.p.
65. p. Sztabińska Agnieszka język polski

66. p. Szulc Lidia muzyka

67. p. Szymanowska Elżbieta n.p.
68. p. Świacka Grażyna n.p.
69. p. Turowska Monika n.p.
70. p. Tymecka Ewa zajęcia artystyczne
71. p. Ulko Grzegorz informatyka
72. p. Wankiewicz Urszula język angielski
73. p. Wielgat Robert religia
74. p. Witkowska Jolanta język polski
75. p. Wołosewicz Halina n.p.
76. p. Wydra Romuald wychowanie fizyczne
77. p. Zaborowska Agnieszka język angielski