foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Nauczyciele

rada2

 Rok szkolny 2019/2020
Wychowawcy klas 0-3 Wychowawcy klas 4-8

KL.0 A p. Zdzisława Skibicka

Kl. 0 B p. Jan Mazalewski


Kl. I A – wych. p. Monika Domagała

Kl. I B – wych. p. Małgorzata Pol

Kl. I C – wych. p. Grażyna Świacka

Kl. I D – wych. p. Justyna Perkowska

Kl. I E – wych. p. Anna Gużewska

Kl. II A – wych. p. Elżbieta Sznajder

Kl. II B – wych. p. Halina Wołosewicz

Kl. II C – wych. p. Lucyna Cuper - Mikielska

Kl. II D – wych. p. Monika Turowska

Kl. II E – wych. p. Katarzyna Marcinkiewicz

 

Kl. III A – wych. p. Anna Lotkowska

Kl. III B – wych. p. Bożena Szczęsnowicz

Kl. III C – wych. p. Alicja Staszewska

Kl. III D – wych. p. Elżbieta Szymanowska

IV A – Katarzyna Sobotowska

IV B – Barbara Drażba

IV C – Grażyna Misiewicz

V A - Aneta Janulewicz

V B – Emilia Kruszko

V C – Agnieszka Sztabińska

V D – Ewelina Leszczyńska

V E – Katarzyna Bazylewicz

V F – Jolanta Witkowska

 

VI A p. Monika Depkun

VI B p. Barbara Klaus

VI C p. Elżbieta Leończyk

VI D p. Teresa Stefanowicz

VI E p. Beata Lichacz

VI F p. Emilia Kruszko

 

VII A p. Małgorzata Kilian

VII B p. Sylwia Rozumowska

VII C p. Agnieszka Galewska

VII D p. Ilona Kruszyńska - Marczyk

VII E p. Grzegorz Ulko

VII F p. Urszula Wankiewicz

VIII A p. Paweł Osiecki

VIII B p. Elżbieta Bogdan

VIII C p. Anna Godlewska

Nauczyciele

1. p. Jacek Banaszczyk wychowanie fizyczne

2. p. Barszczewska Elżbieta pedagog

3. p. Bazylewicz Katarzyna przyroda

4. p. Białek Iwona Katarzyna biblioteka

5. p. Bizoń Marzena zajęcia rewalidacyjne

6. p. Bogdan Anna matematyka

7. p. Bogdan Elżbieta matematyka

8. p. Bogdan Katarzyna język angielski

9. p. Buchowska Monika biblioteka

10. p. Cherubin Agnieszka wychowanie fizyczne

11. p. Cuper-Mikielska Lucyna n.p.

12. p.

13. p. Depkun Monika język angielski

14. p. Domagała Monika n.p.

15. p. Drażba Barbara język polski

16. p. Galewska Agnieszka matematyka

17. p. Godlewska Anna język angielski

18.

19. p. Grining Halina religia

20. p. Gużewska Anna n.p.

21. p. Hartung Jadwiga matematyka

22. p.

23. p. Janulewicz Aneta język polski

24. p. Jutkiewicz Marta wychowanie fizyczne

25. p. Kilian Małgorzata historia

26. p. Klaus Barbara wos, język rosyjski

27. p. Klin Aleksandra wychowanie fizyczne

28. p. Kowalski Adam dyrektor szk., w-f

29. p. Kruszko Emilia zajęcia techniczne

30. p. Kruszyńska-Marczyk Ilona język polski

31. p. Leończyk Elżbieta matematyka, informatyka

32. p. Leszczyńska Ewelina język polski

33. p. Lichacz Beata Teresa historia

34. p.

35. p. Ławreszuk Łukasz religia prawosławna

36. p. Łazarska Anna wicedyrektor, w-f

37. p. Łazarski Jakub wychowanie fizyczne

38. p. Marcinkiewicz Katarzyna n.p.

39. p. Mazalewski Jan n.p.

40. p. Michałowska Agnieszka język angielski

41. p. Misiewicz Grażyna przyroda

42. p. Myszkowska Julita psycholog

43. p.  świetlica

44. p.

45. p. Ołowniuk Alicja informatyka

46. p.

47. p. Osewska Iga Agnieszka chemia

48. p. Osiecki Paweł język angielski

49. p. Paszkowska Elżbieta religia

50. p. Pol Małgorzata n.p.

51. p. Przyborowska Kinga język niemiecki

52. p. Raczyło Joanna Danuta biologia

53. p. Ratajczak Dariusz język angielski

54. p.

55. p. Rozumowska Sylwia język polski

56. p. Różańska Marietta fizyka

57. p. Rudnik Anna wicedyr., n.p.

58. p. .

59. p. Skibicka Zdzisława n.p.

60. p. Sobotowska Katarzyna język angielski

61. p. Staszewska Alicja n.p.

62. p. Stefanowicz Teresa język niemiecki

63. p. Szczęsnowicz Bożena n.p.

64. p. Sznajder Elżbieta n.p.

65. p. Sztabińska Agnieszka język polski

66. p. Szulc Lidia muzyka

67. p. Szymanowska Elżbieta n.p.

68. p. Świacka Grażyna n.p.

69. p. Turowska Monika n.p.

70. p. Tymecka Ewa zajęcia artystyczne

71. p. Ulko Grzegorz informatyka

72. p. Wankiewicz Urszula język angielski

73. p.

74. p. Witkowska Jolanta język polski

75. p. Wołosewicz Halina n.p.

76. p. Wydra Romuald wychowanie fizyczne

77. p. Zaborowska Agnieszka język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

1. p. Jacek Banaszczykwychowanie fizyczne
2. p. Barszczewska Elżbieta pedagog
3. p. Bazylewicz Katarzyna przyroda
4. p. Białek Iwona Katarzyna biblioteka
5. p. Bizoń Marzena zajęcia rewalidacyjne
6. p. Bogdan Anna matematyka
7. p. Bogdan Elżbieta matematyka
8. p. Bogdan Katarzyna język angielski
9. p. Buchowska Monika biblioteka
10. p. Cherubin Agnieszka wychowanie fizyczne
11. p. Cuper-Mikielska Lucyna n.p.
12. p. Dąbrowska - Wojtanis Iwona n.p.
13. p. Depkun Monika język angielski
14. p. Domagała Monika n.p.
15. p. Drażba Barbara język polski
16. p. Galewska Agnieszka matematyka
17. p. Godlewska Anna język angielski
18. p. Gołdowska Małgorzata geografia
19. p. Grining Halina religia
20. p. Gużewska Anna świetlica
21. p. Hartung Jadwiga matematyka
22. p. Hartung Mirosław matematyka
23. p. Janulewicz Aneta język polski
24. p. Jutkiewicz Marta wychowanie fizyczne
25. p. Kilian Małgorzata historia
26. p. Klaus Barbara wos, język rosyjski
27. p. Klin Aleksandra wychowanie fizyczne
28. p. Kowalski Adam dyrektor szk., w-f
29. p. Kruszko Emilia zajęcia techniczne
30. p. Kruszyńska-Marczyk Ilona język polski

31. p. Leończyk Elżbieta matematyka, informatyka
32. p. Leszczyńska Ewelina język polski
33. p. Lichacz Beata Teresa historia
34. p. Litwiniuk Marta wychowanie fizyczne
35. p. Ławreszuk Łukasz religia prawosławna
36. p. Łazarska Anna wicedyrektor, w-f
37. p. Łazarski Jakub wychowanie fizyczne
38. p. Marcinkiewicz Katarzyna n.p.
39. p. Mazalewski Jan n.p.
40. p. Michałowska Agnieszka język angielski
41. p. Misiewicz Grażyna przyroda
42. p. Myszkowska Julita psycholog
43. p. Nowikowska Joanna świetlica
44. p. Okrągła Bogumiła n.p.
45. p. Ołowniuk Alicja informatyka
46. p. Ołów Janina religia
47. p. Osewska Iga Agnieszka chemia
48. p. Osiecki Paweł język angielski
49. p. Paszkowska Elżbieta religia
50. p. Pol Małgorzata n.p.
51. p. Przyborowska Kinga język niemiecki
52. p. Raczyło Joanna Danuta biologia
53. p. Ratajczak Dariusz język angielski
54. p. Rozmus Cezary Arkadiusz religia
55. p. Rozumowska Sylwia język polski
56. p. Różańska Marietta fizyka
57. p. Rudnik Anna wicedyr., n.p.
58. p. Rydzewska Małgorzata n.p.
59. p. Skibicka Zdzisława n.p.
60. p. Sobotowska Katarzyna język angielski
61. p. Staszewska Alicja n.p.
62. p. Stefanowicz Teresa język niemiecki
63. p. Szczęsnowicz Bożena n.p.
64. p. Sznajder Elżbieta n.p.
65. p. Sztabińska Agnieszka język polski

66. p. Szulc Lidia muzyka

67. p. Szymanowska Elżbieta n.p.
68. p. Świacka Grażyna n.p.
69. p. Turowska Monika n.p.
70. p. Tymecka Ewa zajęcia artystyczne
71. p. Ulko Grzegorz informatyka
72. p. Wankiewicz Urszula język angielski
73. p. Wielgat Robert religia
74. p. Witkowska Jolanta język polski
75. p. Wołosewicz Halina n.p.
76. p. Wydra Romuald wychowanie fizyczne
77. p. Zaborowska Agnieszka język angielski