foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Rada Rodziców

NEW
"Serdecznie zapraszam na Zebranie Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 w pok. 120.
Z poważaniem
Przemysław Turowski
Przewodniczący Rady Rodziców"

 

 
 
 
 
Zarząd Rady Rodziców 2018/2019
 
Przemysław Turowski - Przewodniczący Rady Rodziców
Maria Domalewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Wojciech Fałtynowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Tomasz Żukowski - Skarbnik
Grażyna Kramarewicz - Sekretarz
Tomasz Lewandowicz - Sekretarz
Aneta Rudziewicz - Członek Zarządu
Wojciech Wojtanis - Członek Zarządu
Zdzisław Przełomiec - Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna
 
Sylwia Rakowska-Sebastyn - Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Nikołow - Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Pachucki - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Dokumenty Rady Rodziców

1. Uchwała nr 3 Rady Rodziców

2. Regulamin Rady Rodziców

3. Uchwała nr 4 Plan pracy Rady Rodziców na rok 2018/2019

4. Plan pracy Rady Rodziców 2018/2019

5.Uchwała nr 5 - Preliminarz finansowy na 2018/2019

6. Preliminarz 2018/2019

 

Zaproszenia na spotkania Rady Rodziców

 

Zaproszenie na zebranie Rady Rodziców w dniu 14 stycznia 2019