foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Zarząd Rady Rodziców:

Przemysław Turowski - Przewodniczący Rady Rodziców

Lidia Szulc - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Wojciech Fałtynowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Monika Łabanowska - Skarbnik

Grażyna Kramarewicz - Sekretarz

Paweł Wiszniewski - Sekretarz

Magdalena Urynowicz - Członek Zarządu

Ewa Karłowicz - Członek Zarządu

Paulina Gościewska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Monika Bogdan - Członek Komisji Rewizyjnej

Iwona Chomicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Paweł Malarewicz - Członek Komisji Rewizyjnej