foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Rada Rodziców

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Zarząd Rady Rodziców

Przemysław Turowski - Przewodniczący Rady Rodziców

Maria Domalewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Wojciech Fałtynowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Karol Słomiński - Skarbnik

Lidia Szulc - Sekretarz

Wojciech Wojtanis - Sekretarz

Ewa Chlebus - Członek Zarządu

Fabian Kowalewski - Członek Zarządu

Monika Łabanowska - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Andrzej Pachucki - Członek Komisji Rewizyjnej

Monika Bogdan - Członek Komisji Rewizyjnej

Mirosław Rutkowski - Członek Komisji Rewizyjnej