foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Rada Rodziców

Zaproszenie
 
Serdecznie zapraszam na Zebranie Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 18.00 w pok. 120.
 
Z poważaniem
Przemysław Turowski
Przewodniczący Rady Rodziców"