foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Jadłospis

JADŁOSPIS NA OKRES: 14-25 czerwca 2021

kliknij w kucharza

menu320

OZNACZENIA ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH:

Alergen nr 1: zboża zawierające gluten ( pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz )oraz produkty pochodne

Alergen nr 2: skorupiaki i produkty pochodne

Alergen nr 3: jaja i produkty pochodne

Alergen nr 4: ryby i produkty pochodne

Alergen nr 5: orzeszki ziemne, orzechy arachidowe i produkty pochodne

Alergen nr 6: soja i produkty pochodne

Alergen nr 7: mleko i produkty pochodne

Alergen nr 8: orzechy tj. migdały, orzechy włoskie, laskowe, nerkowca, pistacjowe i produkty pochodne

Alergen nr 9: seler i produkty pochodne

Alergen nr 10: nasiona sezamu i produkty pochodne

Alergen nr 11: dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/ w przeliczeniu na So2

Alergen nr 12: łubin i produkty pochodne

Alergen nr 13: mięczaki i produkty pochodne

Opłaty

OBIADY - miesiąc CZERWIEC

Odpłatność za obiady w miesiącu VI 2021 r.
za 16 dni żywieniowych wynosi 80,00 zł   (jeden obiad 5,00 zł).

Informujemy, że bony obiadowe wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego opłatę, najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.                                                                              

 

 

       

 

 


                                                                      

 


                                                                                 

 

 druk deklaracji - pobierz pdf   Word

Zasady korzystania z obiadów

 1. Zapisy na obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie ucznia, wypełniając druk deklaracji.
 2. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawania do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka”.
 3. Koszt jednego posiłku wynosi 5,00 zł.
 4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków przelewem na indywidualne konto ucznia. W przypadku braku zaksięgowania środków, dziecko zostanie wypisane z obiadów.
 5. .Opłaty za obiady muszą być dokonywane na indywidualne konto bankowe ucznia, które po zapisaniu się, odebrać należy w sekretariacie szkoły.
 6. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego dnia po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenia dokonano do godz.10.00. Warunkiem odliczenia jest zwrot niewykorzystanych bonów obiadowych do sekretariatu szkoły. Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w następnym miesiącu na poczet przyszłych wpłat lub zwrotów na konto rodziców.
 7. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie obiadów na określony czas:
       - pod nr tel. (87) 567 51 40 lub 567 37 36 wew. 11
       - osobiście w sekretariacie szkoły
 8. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście w sekretariacie szkoły, najpóźniej do dnia 27 poprzedniego miesiąca.
 9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ww. zasad i właściwego zachowania się na terenie stołówki (Załącznik nr 9 i nr 10 do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.)
 10. Obiady wydawane są w godzinach 10.30 – 14.00:
  gr „0”    - 10.30 – 11.10
  kl. 1-3    - 11.10 – 11.30
  kl. 4-6    - 11.30 – 11.50
  - kl. 1-3    - 11.50 – 12.35
  - kl. 7-8    - 12.35 – 12.55
  - kl. 1-3    - 13.00 – 14.00