foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
"Iskierki"
"Iskierki"
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Balerinki
Balerinki

Opłaty

Prosimy o terminowe opłacanie obiadów i dostarczanie dowodu wpłaty – zgodnie z regulaminem –

w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 27 każdego miesiąca

Odpłatność za obiady w miesiącu XII 2021 r.
za 16 dni żywieniowych wynosi 80,00 zł   (jeden obiad 5,00 zł).

Informujemy, że bony obiadowe wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego opłatę (dowód wpłaty),
który prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wrzucić
do skrzynki podawczej, najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.    

Prosimy o stosowanie się do regulaminu, a przede wszystkim przestrzegania terminów opłat i dostarczania dowodu wpłaty.


                                                                   

 

 

 druk deklaracji - pobierz pdf   Word