foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Opłaty

OBIADY - miesiąc LISTOPAD 2018

Odpłatność za obiady w miesiącu XI.2018 r.
za 20 dni żywieniowych wynosi 80 zł   (jeden obiad 4 zł).

                                                                                     

Opłaty za obiady za dany miesiąc prosimy wpłacać przelewem
na konto:

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Klonowa 51; 16 – 400 Suwałki

Bank Pekao S.A. w Suwałkach

44 1240 5211 1111 0000 4926 1349

najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania
z posiłków.

Bony obiadowe będą wydawane w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.

 

  • Stan obiadów na dzień następny zgłaszany jest do godz. 10.00,
    w związku z tym proszę zgłaszać się po bony odpowiednio wcześniej.