foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Balerinki
Balerinki
Świetlica
Świetlica
Galeria "U Alfredka"
Galeria "U Alfredka"
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...

Opłaty

OBIADY - miesiąc marzec 2018 r.

Odpłatność za obiady w miesiącu marcu 2018r.
za 20 dni żywieniowych wynosi 78,00 zł

(jeden obiad 3,90 zł).

Opłaty za obiady za dany miesiąc prosimy wpłacać przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Klonowa 51

16 – 400 Suwałki
Bank Pekao S.A. w Suwałkach
44 1240 5211 1111 0000 4926 1349

najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Bony obiadowe będą wydawane w sekretariacie Szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.

UWAGA!
Stan obiadów na dzień następny zgłaszany jest do godz. 10.00,
w związku z tym proszę zgłaszać się po bony odpowiednio wcześniej.