foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne

Realizowane zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019
 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów w 2018 roku pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy”w okresie od 10.09.2018 r. do 7 grudnia 2018 r.
zobacz harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły w 2018 roku

(od 24 września 2018r. do 07 grudnia 2018 r.)
zobacz harmonogram