foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne

Realizowane zajęcia pozalekcyjne w II semestrze

rok szkolny 2019/2020

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin

w okresie 17.02. – 22.05.2020 roku

Rodzaj zajęć Liczba godzin w tygodniu Dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia Godziny, w których odbywają się zajęcia Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Miejsce, w którym odbywają się zajęcia

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy I A

1

poniedziałek

1345 - 1430

Monika

Domagała

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy I B

1

środa

1145 - 1230

Małgorzata

Pol

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy I C

1

piątek

1240 - 1325

Grażyna

Świacka

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy I D

1

czwartek

1340 - 1425

Marta

Jutkiewicz

sala

gimnastyczna

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy I E

1

poniedziałek

1145 - 1230

Anna

Gużewska

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy II A

2

czwartek

900 – 1030

Elżbieta

Sznajder

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne

dla klasy II B

2

czwartek

piątek

1300 – 1345

1145 – 1230

Jan

Mazalewska

siłownia/ korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne

dla klasy II C

2

poniedziałek

850 – 1020

Lucyna

Cuper-Mikielska

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy II D

2

wtorek

piątek

800 – 845

1145-1230

Monika

Turowska

siłownia/

korytarz

Zajęcia

sportowo –rekreacyjne dla klasy II E

2

poniedziałek

środa

1340-14

Romuald

Wydra

Sala

gimnastyczna

 

 

 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku

pn. „Sport wszystkim dzieciom służy”

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia Godziny, w których odbywają się zajęcia Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Miejsce, w którym odbywają się zajęcia
Tenis z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I   - III

Wtorek

piątek

1700-1745

1430-1515

Jacek Banaszczyk

sala gimnastyczna

Tenis z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. IV - VII

Wtorek

Czwartek

1745-1830

1745-1915

Jacek Banaszczyk

sala gimnastyczna

Unihokej z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I - III

Środa

Czwartek

1145-1230

850-935

Marta Jutkiewicz

sala gimnastyczna

Unihokej z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. IV - VI Wtorek 1430-1645 Marta Jutkiewicz

sala gimnastyczna

Lekkoatletyka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I - III

Poniedziałek

Środa

1040-1125

945-1030

Jakub Łazarski

sala gimnastyczna

Lekkoatletyka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. IV - VI Czwartek 1530-1700 Jakub Łazarski

sala gimnastyczna

Piłka siatkowa z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I - III

Środa

Piątek

850-935

800-845

Agnieszka Cherubin

sala gimnastyczna

Piłka siatkowa z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. VI - VIII Czwartek 1430-1600 Agnieszka Cherubin

sala gimnastyczna

Piłka nożna z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. IV - VIII Poniedziałek 1430-1600 Romuald Wydra

sala gimnastyczna

Koszykówka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. IV - VIII Środa 1335-1505 Romuald Wydra

sala gimnastyczna

Lekkoatletyka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. V - VII Czwartek 1530-1700 Aleksandra Kozłowska

sala gimnastyczna

Lekkoatletyka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej kl. I - III

Czwartek

Piątek

1145-1230

1145-1230

Aleksandra Kozłowska

sala gimnastyczna

Zabawy i gry zespołowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

kl. I – III

Wtorek

Środa

850-935

850-935

Anna Łazarska

sala gimnastyczna

Zabawy i gry zespołowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

kl. IV - VI

Środa 1430-1600 Anna Łazarska

sala gimnastyczna

Zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

kl. I - III

Poniedziałek

Wtorek

945-1030

850-935

Grażyna Świacka

sala gimnastyczna;

korytarz szkolny

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły

Rodzaj zajęć Dzień tygodnia,
w którym odbywają się zajęcia
Godziny,
w których odbywają się zajęcia
Imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia
Miejsce, w którym odbywają się zajęcia
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Wtorek

Czwartek

Piątek

11:45-12:30

13:45-14:30

13:45-14:30

Elżbieta Sznajder Sala 311, 312
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne z elementami arteterapii

Wtorek

Piątek

11:30-12:15

13:35-14:20

Katarzyna Marcinkiewicz Sala 313 i 311
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne elementami dramy

Wtorek

Piątek

13:40-14:25

Monika Depkun Sala 302
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno - społeczne Czwartek 15.00-15.45 Halina Wołosewicz Sala 312
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Poniedziałek

Wtorek

8:50-9:35

8:50-9:35

Monika Turowska Sala 315
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Wtorek

Czwartek

8:50-9:35

11:30-12:15

Lucyna

Cuper-Mikielska

Sala 323
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

12:50-13:35

Sylwia Rozumowska

Sala 116

Sala 114

Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Czwartek

14:30-15:15 Sylwia Rozumowska Sala 114
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Piątek 8:00-9:30

Alicja

Staszewska

Sala 232
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Środa

8:00-8:45

8:45-9:30

Grażyna

Świacka

Sala 323
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Czwartek 8:50-935

Małgorzata

Pol

Sala 323
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Wtorek

Piątek

12:45-13:30

13:40-14:25

Anna

Gużewska

Sala 311
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Wtorek

Piątek

Czwartek

8:45-9:30

8:45-9:30

14:30-15:15

Elżbieta Barszczewska Sala 219
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Czwartek

8:00-8:45

8:50-9:35

Julita

Myszkowska

Sala 212
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Wtorek

Środa

13:45-14:30

8:50-9:35

Monika

Domagała

Sala 251

Sala 228

Zajęcia

sportowe

Poniedziałek

Wtorek

8:00-8:45

13:40-14:25

Emilia

Kruszko

Sala 003

Zajęcia

sportowe

Poniedziałek

12:50-13:35

13:40-14:25

Barbara

Drażba

Sala 148
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Poniedziałek 14:30-15:15

Joanna

Raczyło

Sala 116
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne Piątek 8:00-8:45

Jolanta

Witkowska

Sala 103