foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zajęcia pozalekcyjne i projekty edukacyjne

biegRealizowane zajęcia pozalekcyjne i projektowe
 
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2018 roku pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy”(od 12 lutego 2018 r. do 8 czerwca 2018r. i od 10 września 2018r. do 7 grudnia 2018 r.)

 zobacz

harmonogram
 

 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły w

2018 roku(okres od marca do czerwca 2018 r. oraz od września do grudnia 2018 r.)

 zobacz

harmonogram

 

 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu Aktywny suwalczanin w

2018 roku(okres od marca do czerwca 2018 r.)

 zobacz

harmonogram